Products

Nikon 50i Condenser Pinion www.flmicroscopes.com
Nikon Condenser Pinion for 50i 55i 80i
Regular price $89
View
Nikon Cord Hanager Wraps
Nikon Cord Hanger Set
Regular price $22
View
Nikon Darkfield Slider Bar
Nikon Darkfield Slider Bar
Regular price $120
View
Nikon DS-Fi3 Color Microscopy Camera
Nikon DS-Fi3 Color Microscopy Camera
Regular price $4,920
View
Nikon Ei Educational Microscope USA
Nikon DVM Microscope
From $1,399
View
Nikon E200 Dust Cover
Nikon E200 Dust Cover
Regular price $39
View
Nikon E200 Stage Pinion Pulley Shaft
Nikon E200 Stage Pinion Pulley Shaft
Regular price $89
View
Nikon Ei Educational Microscope USA
Nikon Ei LED Microscope
From $1,495
View
Nikon Ergonomic Binocular Head
Nikon Ergonomic Binocular Head
Regular price $1,943
View
Nikon Fixed Head for Microscope
Nikon Fixed Binocular Head
Regular price $1,118
View
Nikon Fixed Pathology Stage
Nikon Fixed Pathology Stage
Regular price $395
View
Nikon Flip Out Condenser
Nikon Flip Out Condenser
Regular price $532
View
Nikon GIF for Microscopy
Nikon GIF for Microscopy
Regular price $79
View
Olympus Mechanical Stage for BH Series microscopes
Nikon Mechanical Stage
Regular price $713
View
Nikon Mechanical Stage for Labophot II
Nikon Mechanical Stage for Labophot II
Regular price $699 Sale price $599
View
Nikon Micrometer
Nikon Micrometer
Regular price $125
View
Nikon Microscope Power Cord
Nikon Microscope Power Cord
Regular price $16
View
Nikon Replacement Socket for Microscope E100 E200 E400 50i Ci-S
Nikon Microscope Socket
Regular price $78
View
Nikon Miller Disc for manual reticulocyte counts.
Nikon Miller Disc for Microscopy
Regular price $125
View
Nikon Object Marker MBW10020
Nikon Object Marker - Cell Dotter
Regular price $199
View